Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 1422/08 - Wyrok NSA z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy R.

II OSK 37/13 - Wyrok NSA z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

II OSK 1332/11 - Wyrok NSA z 2011-09-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie określenia sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

II OZ 301/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy wymiany gruntów rolnych

II OW 39/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OW 34/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Naczelnika Gminy w K. dotyczącego sprostowania błędów pisarskich w akcie własności ziemi

II OSK 249/06 - Wyrok NSA z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i zasad wydzierżawiania gruntów w 2005 r.

II OSK 862/15 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji

II OSK 195/17 - Wyrok NSA z 2017-03-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie opieki nad zwierzętami

II OSK 1574/18 - Wyrok NSA z 2018-07-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy [...]