Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 38/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-01-19

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z odwołania Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (...) od decyzji Zarządu Miasta (...) w przedmiocie wieczystego użytkowania gruntu po rozpoznaniu, pytania prawnego pełnego składu SKO (...) zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o następującym brzmieniu: ~