Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Rz 1152/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych tj. obejmującego wpis od skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie zatrudnienia na zastępstwo

II SA/Po 702/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie powołania na stanowisko dyrektora szpitala

II SA/Wa 1690/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi J. P. na pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie odpowiedzi na zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie (dot. [...])