Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Go 624/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

II SA/Go 625/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta

I OSK 1608/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie nauczyciele

II SA/Wa 1748/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie : zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji

II SA/Wa 640/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

I OSK 152/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Węgrowskiego w przedmiocie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ...

I OSK 1609/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie nauczyciele

III SA/Łd 506/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Z. w przedmiocie rozpatrzenia skargi B. R. i E. G. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w O.

SA/Wr 2203/93 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1993-12-29

skargę Wojewody (...) na uchwałę Zarządu Miasta i Gminy T. w przedmiocie powołania dyrektora Zespołu Placówek Kultury w T.

II SA 2642/02 - Postanowienie NSA z 2002-12-04

Sprawa ze skargi Sławomira K. na wynik postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w przedmiocie wskazania kandydata na stanowisko
1   Następne >   2