Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 640/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

I OSK 152/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Węgrowskiego w przedmiocie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ...

III SA/Łd 506/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Z. w przedmiocie rozpatrzenia skargi B. R. i E. G. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w O.

OSK 1665/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu E. w przedmiocie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wy...