Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1116/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Skarga Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 'Solidarność' Region Mazowsze z siedzibą w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

II SA/Ol 414/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli