Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Go 478/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-31

Sprawa ze skargi Rada Miejska na Wojewoda w przedmiocie ustalenie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycielom Publikacja orzeczenia odroczona Oddalono skargę

III SA/Lu 104/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i nagród dla nauczycieli

IV SA/Wr 291/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Zarządu Powiatu w G. z dnia [...]r. w sprawie powierzenia M. H. pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w G.

I OSK 1194/07 - Wyrok NSA z 2007-10-10

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie zasad wynagradzania nauczycieli

IV SA/Po 46/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat [...]

I OSK 1593/06 - Wyrok NSA z 2006-12-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim w sprawie rozpatrzenia skargi M. P. na działanie Dyrektora Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim

II SA/Go 230/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia [...]. nr [...] przedmiocie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, gimnazjum oraz świetlicy szkolnej

I OSK 1606/09 - Wyrok NSA z 2010-01-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli

I OSK 54/06 - Wyrok NSA z 2006-03-07

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy T. stanowiącego akt powołania Anny W. na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w T. ...

I OSK 908/06 - Wyrok NSA z 2006-10-03

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności części par. 5 uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XLI/438/05 w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości je...
1   Następne >   +2   4