Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Kr 1158/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w A

III SA/Kr 954/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w A stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 265/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zatwierdzenia statutu Szpitala w K. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości