Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 793/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-25

Sprawa ze skargi Wojewody Łódzkiego na paragraf 1 ustęp 1 uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w przedmiocie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bełchatowa

III SA/Łd 956/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Goszczanów w przedmiocie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goszczanów na lata 2016

I OSK 2785/16 - Wyrok NSA z 2017-06-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu

IV SA/Gl 844/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mikołów

II SA/Wa 1877/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] w przedmiocie niewyrażenia zgody na zakwalifikowanie do wynajęcia lokalu mieszkalnego i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem

II SA/Wa 174/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie nieumieszczenia na liście osób oczekujących na zakwalifikowanie do wynajmu lokalu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

I OSK 578/17 - Wyrok NSA z 2017-09-26

Skarga kasacyjna na uchwałę [...] Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w przedmiocie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy

II SA/Po 653/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-19

Sprawa ze skargi P. A. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Ol 506/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-19

Sprawa ze skargi P. B.-Rz. na akt Prezydenta w przedmiocie zamiany lokalu komunalnego

I OSK 2523/16 - Wyrok NSA z 2017-01-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy dodatkowej osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu, zmiany uchwały w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu oraz niewyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu...
1   Następne >   2