Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1137/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-01

skarg Wojewody, M. K., A. K., M. K., R. M., M. Z. na punkt 3 i 4 części I załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy J w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy J oraz na uchwałę Rady Gminy J nr [...] w sprawie zmiany uchwały nr [...] Rady Gminy J w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem G...