Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 761/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie przeznaczenia lokalu na lokal socjalny

I OSK 1752/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie udzielenia zgody na najem pomieszczeń stanowiących własność gminy

I OSK 203/11 - Wyrok NSA z 2011-05-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Nr [...]Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych

II SA/Op 506/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 517/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

IV SA/Gl 199/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie czynszów regulowanych

II SA/Ol 842/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Sz 758/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

II SA/Op 90/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie czynszów regulowanych

IV SA/Wr 54/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wydzielenia z zasobu Miasta J. G. lokali, które przeznaczy się na wynajem jako lokale socjalne
1   Następne >   2