Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 344/14 - Wyrok NSA z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wądroże Wielkie w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców gminy o przeprowadzenie referendum gminnego

II SA/Wa 866/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w S. z siedzibą w C. w przedmiocie nieważności uchwały: stwierdza, że uchwała w części dotyczącej następujących postanowień statutu: § 5 ust. 3 pkt 13, § 6 ust. 4 i § 10 została podjęta z naruszeniem prawa.

III SA/Gd 248/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

III SA/Lu 839/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-13

skarg J. Ł. i G. J. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 1063/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi W. M. na zarządzenie Burmistrza [...] w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

III SA/Wr 71/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 4 pkt 9; § 7 ust.

VIII SA/Wa 1128/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

III SA/Łd 1216/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-12

Sprawa ze skargi Rady Gminy S. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 211/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Piekary Śląskie w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 1 ust 1 pkt 1 do pkt 3, pkt 6 do pkt 12 oraz określa, że w tej części uchwała nie może być wykonana.

II OSK 2910/13 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej
1   Następne >   +2   +5   +10   19