Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 142/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi W. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie , nr XXXIII/252/2001 w przedmiocie statutu Gminy Bytów

II OSK 1719/17 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 62/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie procedury rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

IV SA/Gl 201/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nędza w przedmiocie zmiany statutu

IV SA/Gl 280/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie odwołania Wicestarosty Powiatu [...]

II SAB/Lu 70/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wypłaty diet i wynagrodzenia radnego

III SA/Łd 368/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-25

skarg M.B. i Powiatu [...] na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 624/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kłobucku w przedmiocie uchwalenia statutu Gminy Kłobuck

II SA/Ol 812/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gietrzwałd w przedmiocie aktu o podziale samorządowej instytucji kultury

II SA/Op 490/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   +5   +10   23