Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Kr 918/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyborów ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Kr 924/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyborów ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III SA/Kr 855/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce, na § 1 ust.2 lit. b i ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce, w przedmiocie zasad udziału mieszkańców Gminy Wieliczka w finansowaniu inwestycji realizowanych w ramach Zespołów Inicjatyw Społecznych stwierdza nieważność § 1 ust.2 lit. b i ust. 3 zaskarżonej uchwały.

III SA/Kr 648/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na punkt 5 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w przedmiocie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Wieliczka stwierdza nieważność punktu 5 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce , Nr XV/186/2008

III SA/Kr 925/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Kr 921/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce, w przedmiocie zmiany uchwały nr X/102/95 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 2

III SA/Kr 1838/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy Radnemu M. S.

III SA/Kr 48/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie § 3 ust. 2 statutu Miasta

III SA/Kr 927/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych na kadencję w latach 2004
1   Następne >   +2   +5   9