Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 999/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w sprawie ustalenia regulaminu wyboru członka Zarządu Powiatu w B.-Z.

II OZ 1025/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w przedmiocie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

II SA/Wa 475/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie wyboru Wicestarosty [...]

II OZ 1024/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w przedmiocie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w B.

II OZ 995/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w sprawie zmiany uchwały Nr [...] Rady Powiatu w B.-Z. oku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

II SA/Rz 877/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w S. w przedmiocie uchwalenia Statutu Powiatu w S.

II SA/Bd 595/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w M. w przedmiocie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy radnemu powiatu

III SA/Kr 422/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

II OSK 170/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi

II SA/Wa 477/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie wyboru Członków Zarządu Powiatu w N.
1   Następne >   3