Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 1707/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odwołania zastępcy wójta

III SA/Wr 57/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Rz 276/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-05-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. a dnia ---- nr ---- w przedmiocie Komisji Rewizyjnej

II SA/Rz 616/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-12-15

Skarga T. B., na zarządzenie Wójta Gminy [...] w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa Wsi [...] i wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, -