Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Lu 231/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi C. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 739/05 - Wyrok NSA z 2006-01-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Jedwabnem na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu burmistrza Gminy Jedwabne

II OSK 747/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Rady Miasta Bartoszyce na zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PN.0911/366/03 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Bartoszyce

II OSK 786/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy Racibórz na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego Nr PN-N-0915/Z/7/04 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SAB/Wa 182/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania zarządzenia zastępczego o wygaśnięciu mandatu radnego

II SA/Rz 679/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w sprawie ze skargi P. H. na to zarządzenie zastępcze

III SA/Lu 839/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-13

skarg J. Ł. i G. J. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Po 1275/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie regulaminu wyróżnień honorowych

II OSK 790/05 - Wyrok NSA z 2006-03-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi Gminy Niemodlin na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego z dnia 13 października 2004 Nr PN.III.LP-0911-4-1/2004 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bd 731/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału obszaru na okręgi wyborcze
1   Następne >   +2   +5   +10   100