Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wa 182/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania zarządzenia zastępczego o wygaśnięciu mandatu radnego

III SA/Gd 321/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-03

Sprawa ze skargi Gminy [...] na pismo Wojewody [...] w przedmiocie usunięcia naruszeń prawa w uchwałach dotyczących wynagradzania nauczycieli i podziału środków wyodrębnionych w budżecie na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

III SA/Lu 329/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi J. K., J. G. i S. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy

III SA/Lu 330/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi J. M., M. K., M. K., J. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy

IV SA/Gl 738/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie statutu gminy

II SA/Wa 1534/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi Klubu Radnych [...] i J. P. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego

II OSK 344/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Rady Gminy Trzciana na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Trzciana