Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Powiatu X

II SA/Rz 861/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy

II SA/Rz 862/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy

II SA/Bk 276/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu B. w przedmiocie odmowy ponownego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie pożyczki na utworzenie miejsc pracy