Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Bd 1089/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji Starosty A. w sprawie odmowy uznania za osobę bezrobotną odrzucić skargę

II SA/Wa 1974/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną

II SA/Ke 240/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-06-22

Sprawa ze skargi Starosty K. na zalecenia Wojewody z dnia [...] znak: [...] dotyczące przeprowadzenia ponownego konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

II SA/Po 102/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku

I OSK 1278/12 - Wyrok NSA z 2013-02-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi Starosty Kieleckiego na zalecenie Wojewody Świętokrzyskiego nr [...] w przedmiocie ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

II SA/Ol 1030/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie powołania powiatowej rady zatrudnienia