Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

OPK 1/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-05-11

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem S. Trautsolta, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Jana K. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 1998 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 paźd...