Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GSK 49/14 - Wyrok NSA z 2015-02-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Ł. w sprawie ze skargi A.K. na zarządzenie Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej

IV SA/Wr 830/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności §3 uchwały Nr XXIII/246/04 Rady Miejskiej Świdnicy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedziba w Świdnicy

II GSK 1903/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

III SA/Wr 421/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-07

Sprawa ze skargi Wojewody D. na ust. 8 i ust. 12 załącznika nr 1 'Regulaminu korzystania z zespołu boisk ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w C. W.' uchwały Rady Miejskiej w W. w przedmiocie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie 'Boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w C. W.'

III SA/Wr 348/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w W. w przedmiocie ogłoszenia konkursu na najlepszy klub sportowy z terenu Gminy W. stwierdza nieważność paragrafu 11 zaskarżonej uchwały.

II SA/Lu 579/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-09-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie ustanowienia regulaminu 'Sybilli Sportowej'

III SA/Wr 349/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-05

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza Miasta K. G. w przedmiocie powołania na stanowisko p. o. Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w K. G. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Lu 282/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie ustanowienia stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych

III SA/Wr 471/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-15

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Wójta Gminy W.W. w przedmiocie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

II SA/Lu 71/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie stypendium sportowego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   +2   5