Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

IV SA/Wr 830/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności §3 uchwały Nr XXIII/246/04 Rady Miejskiej Świdnicy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedziba w Świdnicy

II GSK 1903/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Lu 579/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-09-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie ustanowienia regulaminu 'Sybilli Sportowej'

II SA/Lu 282/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie ustanowienia stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych