Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Bd 1110/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-03-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej A. w przedmiocie powierzenia M. T. zarządzania Miejskim Centrum Kultury w A.

II OSK 1409/10 - Wyrok NSA z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXXVII/668/2009 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dzie...

IV SA/Gl 1156/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Siemianowice Śląskie w przedmiocie nadania statutu samorządowej jednostce kultury

IV SA/Gl 1155/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Siemianowice Śląskie w przedmiocie nadania statutu samorządowej instytucji kultury

IV SA/Wr 548/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Zgorzelca w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Greckiej

II SA/Lu 72/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa nr [...] z dnia [...] r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

II OSK 525/05 - Wyrok NSA z 2006-04-28

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odwołania ze składu Rady Muzeum

IV SA/Wr 414/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury

II OSK 235/05 - Wyrok NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie statutu Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w Ostrzeszowie

IV SA/Wr 637/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kłodzku w przedmiocie powołania Rady Kunsultacyjno
1   Następne >   +2   +5   7