Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OSK 1409/10 - Wyrok NSA z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXXVII/668/2009 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dzie...

II SA/Lu 72/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa nr [...] z dnia [...] r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

II OSK 525/05 - Wyrok NSA z 2006-04-28

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odwołania ze składu Rady Muzeum

II OSK 235/05 - Wyrok NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie statutu Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w Ostrzeszowie

IV SA/Gl 1264/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie ogłoszenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia w D.

IV SA/Gl 1306/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie założenia gminnej ewidencji zabytków

II SA/Łd 661/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w M. z Gminnym Ośrodkiem Kultury im. A w M. 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w zakresie, w jakim stwierdza nieważność § 1, § 2 i § 3 uchwały Rady Gminy M. nr [...] z dnia [...]; 2.

IV SA/Gl 819/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Pałacu Kultury [...] w D.

II OSK 1159/08 - Wyrok NSA z 2008-11-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie powołania na stanowisko dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

IV SA/Gl 1265/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie powołania na stanowisko dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia w D.
1   Następne >   3