Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

GSK 1424/04 - Wyrok NSA z 2005-02-09

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wnoszenia, cofania, zbywania udziałów i akcji

III SA/Wr 96/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 1 ppkt 3 uchwały Rady Miejskiej w L. Nr XXV/132/04

III SA/Wr 50/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa D. z 28 listopada 2003 r. Nr XV/202/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo D. akcji Agencji Rozwoju Regionalnego A S.A. w N. R.