Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2282/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie

II OSK 2281/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie

III SA/Kr 29/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa

II OZ 1380/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Skarga Gminy Ożarowice na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

II OZ 1381/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego , Nr IV/53/12/2014 w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

II OSK 2311/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Wniosek w przedmiocie podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie

II SA/Gl 1269/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Skarga 'A' Sp. z o.o. w C. na uchwałę Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie wykonania planu gospodarki odpadami

II SA/Ol 506/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-06-14

Sprawa ze skargi A. F. na Uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie 'Podziału województwa na obwody łowieckie'

II OSK 1267/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w przedmiocie rozszerzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

III SA/Łd 419/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi w sprawie przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści
1   Następne >   2