Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 73/05 - Wyrok NSA z 2005-06-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Michałowice nr XXI/161/04 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Michałowice do Komisji Konkursowej Konkursu na Dyrektora Zespołu...

IV SA/Gl 1031/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-15

Sprawa ze skargi J.S. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

III SA/Lu 55/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gościeradów w przedmiocie : zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu

I OSK 72/05 - Wyrok NSA z 2005-06-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy M. (...) w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy M. do Komisji Konkursowej na Dyrektora Zespołu Szkół w W.

IV SA/Gl 1139/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi A. B. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 881/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-25

skarg Gminy oraz A. M. R. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 1269/16 - Wyrok NSA z 2016-09-06

Skargi kasacyjne Gminy C. oraz A. R. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg Gminy C. oraz A. R. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Rz 807/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w przedmiocie przyjęcia dokumentu

II SA/Wa 500/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy B.

II SA/Op 557/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-19

Sprawa ze skargi J. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2