Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 108/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w L. w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora uchyla zaskarżony wyrok i odrzuca skargę.

II SA/Po 690/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Rady Powiatu

II SA/Rz 1152/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych tj. obejmującego wpis od skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie zatrudnienia na zastępstwo

II OSK 3483/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-16

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi B. K. na uchwałę Zarządu Powiatu [...] , nr [...] w przedmiocie powołania Pana J. Z.

II SA/Op 235/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu , w przedmiocie zmiany regulaminu organizacyjnego urzędu pracy