Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 229/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr L/291/06 Rady Gminy Iwanowice w sprawie ustalenia opłaty za zezwolenie na włączenie się do czynnych sieci gazowych będących własnością Gminy Iwanowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

III SA/Kr 1257/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łukowica w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Łukowica stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 267/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaliczenia ulicy [...] do kategorii dróg gminnych w S. B. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 574/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie minimalnych stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy stwierdza nieważność § 3 zaskarżonej uchwały

III SA/Kr 1451/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zawoja, w przedmiocie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Kardynała Wojtyły w Zawoi Wilcznej w skład Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej orzeka o niezgodności zaskarżonej uchwały z prawem

III SA/Kr 1233/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Raba Wyżna w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXV/319/2009 Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych w Gminie Raba Wyżna stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 915/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-23

skarg Wojewody, W. W., na § 1 w części wprowadzającej zmiany w Statutach Sołectw Gminy B poprzez dodanie § 12 pkt1a tiret trzeci, uchwały Rady Gminy B, w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy B oraz uchwały nr [...] w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa S

III SA/Kr 1217/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Spytkowice w przedmiocie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1089/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach w przedmiocie ustalenia miejscowości , w której pobiera się opłatę klimatyczną stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Kr 1634/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pcim w przedmiocie ustalenia opłaty za wodę z gminnego wodociągu w Pcimiu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   3