Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 1265/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Kr 834/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-12

Skarga Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Kr 1256/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1007/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Limanowa w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Limanowa

II SA/Kr 128/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Wróblowice I'

III SA/Kr 1107/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-11

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na §1 pkt 3 w zakresie słów ' dodaje się pkt 6 o brzmieniu : 6) nauczyciel wspomagający w szkołach 20 godz. tygodniowo w przedszkolach 22 godz. tygodniowo' uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w przedmiocie zmiany uchwały własnej nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie stwierdza nieważność §1 pkt 3 zaskarżonej uchwały w zakresie słów ' dodaje się pkt 6 o brzmieniu :

III SA/Kr 585/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-18

Wniosek w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 48/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie § 3 ust. 2 statutu Miasta

III SA/Kr 839/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bieczu w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Gminy Biecz orzeka o niezgodności z prawem zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 405/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie § 3 ust.2 Statutu Miasta Zakopane stwierdza nieważność § 3 ust. 2 Statutu Miasta Zakopane
1   Następne >   +2   +5   7