Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) X

II SA/Go 396/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie statutu Sołectwa

I OSK 734/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

II SA/Go 709/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

III SA/Po 798/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II SA/Kr 128/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Wróblowice I'

II GSK 76/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Czarnym Dunajcu w przedmiocie umorzenia pożyczki

II SA/Op 507/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla celów projektowych

III SA/Kr 585/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-18

Wniosek w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

OZ 93/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-01

Zażalenie na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr [...] w przedmiocie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wr 322/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olszynie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszyna
1   Następne >   +2   +5   7