Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Rz 679/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w sprawie ze skargi P. H. na to zarządzenie zastępcze

III SA/Gd 321/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-03

Sprawa ze skargi Gminy [...] na pismo Wojewody [...] w przedmiocie usunięcia naruszeń prawa w uchwałach dotyczących wynagradzania nauczycieli i podziału środków wyodrębnionych w budżecie na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

IV SA/Po 36/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-13

Sprawa ze skargi Rady Powiatu na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody w przedmiocie funduszu na pomoc zdrowotną,

II OSK 343/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy O.

II SA/Op 560/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-17

Sprawa ze skargi Gminy Skarbimierz na wezwanie Wojewody Opolskiego w przedmiocie zaprzestania naruszeń prawa

II SA/Sz 566/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-08-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odwołania Dyrektora Opery odrzucić skargę

OSK 1425/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Z. S. na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego

II OSK 2034/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. T. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Rady Gminy w Sadownem oraz Z. T. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego oku nr LEX-S.0911-47/09 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II OSK 1891/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie wezwania rady powiatu do niezwłocznego powołania dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wezwania rady powiatu do uzupełnienia składu osobowego zarządu powiatu

II SA/Wa 1662/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-30

Sprawa ze skargi Gminy P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy P.
1   Następne >   +2   +5   11