Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Po 571/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-08-04

Sprawa ze skargi D. B. na zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wyborów ponownych do rady gminy odrzucić skargę. /

II SA/Łd 1166/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Spalskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Go 517/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-30

Sprawa ze skargi M.T. na zarządzenie zastępcze Wojewody w sprawie nadania nazwy skwerowi