Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 23/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Wniosek Burmistrza Gminy S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego między Burmistrzem Gminy S. a Prezydentem Miasta K. i Wójtem Gminy C. w sprawie wydania zaświadczenia o składzie rodziny dla potrzeb świadczeń rodzinnych