Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bd 826/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta

IV SA/Gl 742/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brenna w przedmiocie regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawie trybu i sposobu powoływania, odwoływania członków zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 2, § 3 pkt 2 ustęp 2 i § 4 załącznika do uchwały.

II SA/Go 686/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

Sprawa ze skargi [...] na akt nr [...] z dnia [...]

II SA/Ke 740/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej we Włoszczowie w przedmiocie : utworzenia jednostek organizacyjnych gminy

III SA/Kr 752/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi M. O. i M. O. na pismo przewodniczącego Rady Miasta w przedmiocie odpowiedzi na wezwanie o usunięcie naruszenia prawa

II SA/Ke 509/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Międzygminnego Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Zarządu Związku

II SA/Ke 510/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

II SA/Rz 864/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SA/Rz 517/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-06-30

Skarga M. C. i T. C., na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie stwierdzenia bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy [...]

IV SA/Gl 453/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży
1   Następne >   +2   +5   +10   45