Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 574/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie minimalnych stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy stwierdza nieważność § 3 zaskarżonej uchwały

III SA/Kr 1089/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach w przedmiocie ustalenia miejscowości , w której pobiera się opłatę klimatyczną stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 407/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-24

skarg Prokuratura Rejonowego w Nowym Targu i Wojewody Małopolskiego na pkt 3a Rozdziału V, pkt 9 Rozdziału V oraz pkt 1 Rozdziału IV w zakresie słów ' postulowana jedna kontrola w ciągu roku i dodatkowo obligatoryjna kontrola w punktach w których łamie się przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości' Załącznika Nr 1 uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w przedmiocie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii...

III SA/Kr 414/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-08

Sprawa ze skargi Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej na pkt 5 załącznika do uchwały Rady Gminy Stryszawa w przedmiocie ogólnodostępności oraz zasad korzystania z planowanych do budowy placów zabaw w ramach projektu pn.'Budowa placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie Gminy Stryszawa' stwierdza nieważność punktu 5 załącznika do uchwały Rady Gminy Stryszawa nr VI/33/11 w przedmiocie ogólnodostępności oraz zasad korzystani...

III SA/Kr 1752/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia Statutu [....]

III SA/Kr 1215/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Szerzyny w przedmiocie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Szerzyny stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 859/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Spytkowice w przedmiocie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie granic Gminy Spytkowice oraz granic Gminy Alwernia

III SA/Kr 1090/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Oświęcim w przedmiocie zasad przyznawania nagród za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusz urodzin stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 397/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czorsztyn w przedmiocie ustalenia miejsca pamięci narodowej

III SA/Kr 914/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie ustalenia granic terytorialnych Gminy C.
1   Następne >   +2   4