Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 752/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi M. O. i M. O. na pismo przewodniczącego Rady Miasta w przedmiocie odpowiedzi na wezwanie o usunięcie naruszenia prawa

III SA/Kr 651/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie utworzenia parku kulturowego

III SA/Kr 197/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą ,,A

III SA/Kr 450/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na punkt 7 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Krzeszowice stwierdza nieważność punktu 7 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach , Nr XXVI/196/2008

III SA/Kr 419/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia wezwania o usunięcie naruszenia interesu prawnego

III SA/Kr 1031/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy

III SA/Kr 710/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

III SA/Kr 192/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą ,,A'

III SA/Kr 193/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą ,,A'

III SA/Kr 196/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą ,, A '
1   Następne >   +2   5