Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Gl 453/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży

III SA/Lu 224/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

II SA/Sz 696/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

II SA/Sz 566/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-08-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odwołania Dyrektora Opery odrzucić skargę

I OSK 787/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie nadania wyróżnienia honorowego

I OSK 1158/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie nadania wyróżnienia honorowego

II SA/Rz 877/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze

IV SA/Gl 233/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia medalu

IV SA/Wa 1119/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miasta L. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie

IV SA/Gl 557/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   12