Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Sz 566/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-08-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odwołania Dyrektora Opery odrzucić skargę

I OSK 787/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie nadania wyróżnienia honorowego

I OSK 1158/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie nadania wyróżnienia honorowego

I OSK 462/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci

II SA/Ke 356/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-06-30

Sprawa ze skargi Starosty K. i Powiatu K. na zlecenie Wojewody w przedmiocie opracowania kompleksowego programu naprawczego

II SA/Bd 144/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie niezgodności z prawem uchwał oraz nieprawidłowości działania Rady Gminy L.

II SAB/Po 60/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

III SA/Kr 988/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi Z. S. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie Parku Krajobrazowego

III SA/Kr 989/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi B. L., E. M. i M. W. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie Parku Krajobrazowego

II SA/Rz 120/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania nadzorczego