Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Go 638/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie upoważnienia M.S., pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej do składania oświadczeń woli

II SA/Po 690/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Rady Powiatu