Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

III SA/Łd 29/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie w nazwie znaku towarowego nazwy miejscowości [...]

III SA/Łd 30/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie w nazwie znaku towarowego nazwy miejscowości [...]

II SA/Wr 2928/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-03-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (...) Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIV/247/02 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na komercyjne wykorzystywanie nazwy miasta