Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Wr 106/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w N. nr [...] z dnia [...] r. w sprawie zawieszenia prawa zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w K. Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

I SA/Ol 464/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej

III SA/Wr 223/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-29

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 12 i załącznik nr 4 uchwały Rady Miejskiej w B. w przedmiocie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie B. lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organu i osób do tego uprawnionych

I SA/Rz 895/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub klubiki dziecięce na terenie miasta Krosno

II GSK 216/11 - Wyrok NSA z 2012-03-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie spraw budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

II GSK 562/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi E. N. na czynność Burmistrza Miasta M. , znak: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji dla placówek przedszkolnych

II GSK 254/11 - Wyrok NSA z 2012-03-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w O. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przekazania środków finansowych

I SA/Ol 349/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

II GSK 2398/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dotyczącej budżetu miasta

I SA/Po 878/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie absolutorium
1   Następne >   2