Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Gl 343/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie spraw budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

II GZ 363/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie uchwalenia budżetu Powiatu [...] na rok 2012

II GZ 372/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w sprawie wydatków budżetu Powiatu [...], które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

II GZ 366/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu [...] na lata 2012-2030

II GZ 373/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały Nr [...] Rady Powiatu w B. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu [...] na lata 2011

II GZ 374/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w sprawie zmiany uchwały Nr [...] Rady Powiatu w B. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu [...] na lata 2011-2021

II GZ 449/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie uchwalenia budżetu Powiatu [...] na rok 2013

II GZ 367/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie zmian w budżecie Powiatu [...] na rok 2011

II GZ 368/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w sprawie zmian w budżecie Powiatu [...] na rok 2011

II GZ 364/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu [...] na rok 2012
1   Następne >   2