Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SAB/Gl 16/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego

I SA/Gd 927/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/36/11 Rady Gminy w D.

II GSK 410/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-06

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważność uchwały Rady Miasta L. o nr [...]