Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Po 44/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie na nieważności uchwały

III SAB/Wr 55/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Sejmiku Województwa D. w przedmiocie określenia kategorii drogi wojewódzkiej Obwodnicy Południowej Miasta L.

II SAB/Wa 401/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców w sprawie wyboru Zarządu Osiedla nr [...]

III SAB/Lu 36/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie niedotrzymania terminu wyznaczenia referendum lokalnego.

II SAB/Op 35/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie podjęcia uchwały unieważniającej wybory sołtysa oraz uchwały o przeprowadzeniu ponownych wyborów sołtysa

II OSK 3070/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Gminy K. w przedmiocie niedotrzymania terminu wyznaczenia referendum lokalnego

II OSK 2535/11 - Wyrok NSA z 2012-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu Żarskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę warunków płacy radnego

IV SAB/Gl 4/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego

III SAB/Kr 65/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego

II SAB/Kr 131/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w R. w przedmiocie nieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   6