Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Lu 70/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wypłaty diet i wynagrodzenia radnego

II SAB/Wr 76/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SAB/Wr 23/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II OSK 202/17 - Wyrok NSA z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II SAB/Po 10/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza;

II SAB/Po 120/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie nabycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym