Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Op 99/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Op 258/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

II SA/Op 678/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymiany gruntów

II SA/Op 204/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Op 583/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów