Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

I SA/Wa 2352/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-09

Wniosek w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Ke 242/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji scaleniowej

II SA/Lu 427/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Bk 136/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie scalania i podziału nieruchomości

II SAB/Rz 47/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Op 99/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

I OZ 737/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Bk 321/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Rz 569/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

I SA/Wa 866/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   9