Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2352/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-09

Wniosek w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

I OSK 358/09 - Wyrok NSA z 2009-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki

II SA/Ke 681/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania scaleniowego